Oddlužení a záchrana majetku

Jestliže se nacházíte v situaci, kdy není ve vašich možnostech pokrtýt všechny dluhy, anebo byla na vaší osobu uvalena exekuce, měli byste si něco více zjistit o pojmu oddlužení a jeho významu. Jedná se totiž o legální řešení pro každého dlužníka, který má zájem na tom, zbavit se velkého procenta závazků.

Oddlužení, šance na nový začátek

Každý může někdy klopýtnout a stejně tak si každý zaslouží druhou šanci. Takovou šancí je právě oddlužení, díky kterému má dlužník šanci dostat se z víru dluhů dříve, než ho úplně semele. V zájmu každého dlužníka je - pokud možno - úspěšný průběh oddlužení a záchrana majetku. Pakliže oddlužení proběhne tak jak má, dlužník na jeho konci musí doplatit minimálně 30% svých dluhů. Zbylých 70% však už po něm nikdo chtít nebude, protože na to ani nebude mít nárok. 

Zdarma vám s oddlužením pomůžeme

Oddlužení představuje náročný a zdlouhavý administrativní proces, ve kterém je předpokládaná absolutní znalost právní i byrokratické stránky věci. Každý dlužník však nemá nejmenší ponětí, jak během oddlužení postupovat, a proto jsme připraveni bezplatně pomoci všem, kdo to budou potřebovat. 

 

.